Wanielijo na niydziela

Autor: Anna Jurzyca

Tobor

Wanielijo podug św. Jona (J 20,19-31)

A kej boł wjecor tego pjyrszego dnia tydnia, a dźwjyrza były zawarte tam kaj byli ucznie ze strachu przed Żydami, prziszoł Jezus, stanoł poszczodku i pedzioł do nich: Pokoj wom. A to kej pedzioł, pokozoł jym rynce i bok. Uraduwali sie skuli tego ucznie kedy łobocyli Pana. A Jezus zaś pedzioł do nich: Pokoj wom. Jak Łojciec Mje posłoł, i Jo wos posyłom. Jak to pedzioł, tchoł na nich i pedzioł: Weźcie Ducha Śwjyntego; ftorym łodpuścicie grzychy, som jym łodpuscone, a ftorym zaczimocie, som zaczimane.

Ale Tomasz, jedyn ze dwunostu, co na niego godali Didymus, niy boł ś niymi, kej prziszoł Jezus. Inksi ucznie godali do niego: Widzielimy Pana. Ale łon pedzioł do nich: Jak na rynkach niy łoboca śladow po gwoździach i niy wraza palca mojigo we mjejsce gwoździ, i niy wraza rynki moji do Jego boku, niy uwjerza.

A po łośmiu dniach, kej ucznie Jego zaś byli w doma, i Tomasz boł ś niymi, prziszoł Jezus, choć drzwi były zawarte, stanoł poszczodku i pedzioł: Pokoj wom! Potym pedzioł do Tomasza: Wraź tu swoj palec i łoboc moje rynce, i wyciong rynka, i wraź do mojigo boku, i niy być niywjerny ino wjerny. A Tomasz mu łopedzioł: Pan moj i Bog moj! Pedzioł mu Jezus: Uwjerzoł ześ beztos, żeś Mje łobocoł, bogosławjyni, ftorzi niy widzieli, a uwjerzyli. I wjela inkszych znakow, zrobjoł Jezus przed uczniami swojymi, ftore niy som zapisane we ty ksiyndze. Te zaś som zapisane, cobyście wjerzyli, że Jezus jes Chrystusym, Synym Bożym, i cobyście wjerzonc życie mjeli we mjano Jego.

Inspiracją do przetłumaczenia części Pisma Świętego na język śląski jest pasja kolekcjonerska tłumacza dr. Gabriela Tobora. Od ponad 30 lat zbiera on biblie w obcych językach. Obecnie posiada około 200 egzemplarzy Pisma Świętego w 90 językach z całego świata. W jego kolekcji jest wiele tłumaczeń na gwary i dialekty. Jako Ślązak, od pokoleń związany ze Śląskiem, nie mógł pogodzić się z faktem, że dotychczas, poza niewielkimi fragmentami, nie ukazało się żadne tłumaczenie po śląsku. Aby wypełnić tę lukę, postanowił przetłumaczyć Nowy Testament na śląski. Pierwsza część, Ewangelia według św. Łukasza, została przetłumaczona dla siebie, do „szuflady”. Potem nastąpiła decyzja o przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu i przygotowaniu wydania, tak, aby Ślązacy w swojej biblioteczce mogli mieć egzemplarz najważniejszej Księgi Świata w brzmieniu swojej godki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *