Wanielijo na niydziela

Autor: Anna Jurzyca

Tobor

Wanielijo podug ś. Jona (J 20,1-9)

A w pjyrszy dziyń tydnia, wcas rano, jak jesce było ćma, Maryja Magdalyna poszła na grob i łobocyła kamiń cofniynty łod grobu. I skuli tego prziszła do Szymona Piotra, i do drugigo ucznia, ftorymu Jezus przoł, i pedziała do nich: Wzionli Pana ze grobu i niy wjymy kaj Go dali.

I wyszoł Piotr i tyn drugi uczyń, i poszli na grob. Lecieli łoni łoba, ale tyn drugi uczyń przegonioł Piotra, i pjyrszy przilecioł na grob. A kej sie nachyloł, łobocoł płotna, ftore leżały, ale niy wloz do poszczodka.

Prziszoł tys Szymon Piotr, co szoł za niym. Wszoł do poszczodka grobu i łobocoł płotna, ftore leżały i chustka, ftoro była na Jego gowje, niy ze płotnami położono, ino łosobno poskłodano na jednym mjejscu. W tyn cos wszoł do poszczodka tys i tyn drugi uczyń, ftory prziszoł pjyrszy na grob. Łobocoł i uwjerzoł. Jesce bowjym niy spokopjyli Pisma, że cza było, coby Łon powstoł ze umarłych.

nspiracją do przetłumaczenia części Pisma Świętego na język śląski jest pasja kolekcjonerska tłumacza dr. Gabriela Tobora. Od ponad 30 lat zbiera on biblie w obcych językach. Obecnie posiada około 200 egzemplarzy Pisma Świętego w 90 językach z całego świata. W jego kolekcji jest wiele tłumaczeń na gwary i dialekty. Jako Ślązak, od pokoleń związany ze Śląskiem, nie mógł pogodzić się z faktem, że dotychczas, poza niewielkimi fragmentami, nie ukazało się żadne tłumaczenie po śląsku. Aby wypełnić tę lukę, postanowił przetłumaczyć Nowy Testament na śląski. Pierwsza część, Ewangelia według św. Łukasza, została przetłumaczona dla siebie, do „szuflady”. Potem nastąpiła decyzja o przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu i przygotowaniu wydania, tak, aby Ślązacy w swojej biblioteczce mogli mieć egzemplarz najważniejszej Księgi Świata w brzmieniu swojej godki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *