Święta Barbara ogłoszona patronką Knurowa

Autor: Anna Jurzyca

Knurów

Święta Barbara patronką Knurowa. 17 czerwca br. na prośbę władz samorządowych miasta wyrażoną uchwałą Rady Miejskiej w niedzielę ogłoszono św. Barbarę patronką miasta. Inicjatywa ta została zaproponowana przez władze samorządowe miasta i przedstawiona Stolicy Apostolskiej, która pozytywnie rozpatrzyła prośbę Rady Miasta. Po uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której przyjęto stosowne uchwały metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w intencji mieszkańców miasta.

Na prośbę władz samorządowych tego miasta, wyrażonej w stosownej uchwale Rady Miejskiej, która to prośba została przedstawiona Stolicy Apostolskiej – decyzją watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy władzy udzielonej jej przez Ojca Świętego Franciszka, św. Barbara została ustanowiona Patronką u Boga – górniczego miasta Knurów – mówił metropolita katowicki podczas Eucharystii sprawowanej po uroczystej sesji Rady Miasta.

Arcybiskup Skworc zauważył, że „w ten sposób mieszkańcy Knurowa otrzymują szczególną Orędowniczkę przed Bogiem we wszystkich sprawach, które pragną powierzyć wyrokom Jego Opatrzności”. W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. Metropolita katowicki zaznaczył, że ogłoszony patronat ma ważne znaczenie społeczno-religijne. – W duchowy sposób utrwala się więź pomiędzy Wami a św. Barbarą, otaczaną w tym mieście szczególną czcią przez górników i ich rodziny – powiedział arcybiskup Skworc. Dziś opiekunka górników staje się patronką całego miasta; nie tyle miejskich struktur, ile mieszkańców. W ten sposób zostaje zbudowana nowa nić relacji między wami a waszą patronką – podkreślił metropolita.

Arcybiskup Skworc przypomniał także, że największym świadectwem życia św. Barbary było jej męczeństwo. Oddała życie będąc wierna pierwszej miłości, którą w jej młodym życiu był Jezus Chrystus; Jedyny Zbawiciel świata. Hierarcha podczas homilii mówił, że bezkompromisowa postawa św. Patronki uczy solidarności z Bogiem, której najgłębszym wyrazem jest Komunia św.  Prawdą jest, że kto jest w komunii Z Bogiem – żyje w komunii z bliźnimi; w rodzinie, w lokalnej społeczności – dodał arcybiskup Skworc.

Święta Barbara została ogłoszona patronką Knurowa. Inicjatywa ta została zaproponowana przez władze samorządowe miasta i przedstawiona Stolicy Apostolskiej, która pozytywnie rozpatrzyła prośbę Rady Miasta. Po uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której przyjęto stosowne uchwały metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w intencji mieszkańców miasta.

źródło i fot.: archidiecezjakatowicka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *