Niedzielne czytania ze Starego i Nowego testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

adam-and-eve-798376_960_720

Czytanie ze Ksiyngi Rodzaju Rdz 3,9-15 

Jak Adam zjŏd ze drzewa, Pan Bŏg zawołoł na niego i sie spytoł: „Kaj żeś je?”

Ôn ôdpedzioł: ” Usłyszoł żech Cie w ôgrodzie, zlynknōł żech sie boch je po nagu i żech sie skrył”.

Padoł Bŏg: „Fto ci pedzioł, żeś je po nagu? A może żeś zjŏd ze drzewa, z kerego żech ci zakŏzoł jeś?”

Chop ôdpedzioł: „Niywiasta, kero żeś kole mie postawiōł, dała mi ôwoc z tego drzewa i żech go zjod”.

No toż Bŏg padoł do niywiasty: „No i czymuś to zrobiyła?”

Niywiasta ôdpedziała: „Wōnż mie nakusiōł i zjadłach”.

Wtedy Bŏg pedzioł do wynża: „Skuli tego co żeś narŏbioł, być przeklynty miyndzy cołkōm gadzinom dōmowōm i dzikom. Bydziesz sie tera czołgoł na brzuchu, bydziesz żar maras do końca twojigo życiŏ.

Felezuja tera niyprzijaźń miyndzy ciebie a niywiasta, pomiyndzy twoje potomstwa, a jeji potomstwo. Ôno zmiażdży ci gowa, a ty piźniesz je we piynta.

Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian 2 Kor 4,13-5,1

Bracia:

Mōmy tego samego ducha wiary, podug kerego ftoś napisoł: „Jo uwierzōł i beztōż żech przegŏdoł”. My tyż wierzymy i beztōż gŏdōmy, bo wiymy, że Tyn, kery wskrzesiōł Jezusa, cuzamyn z Jezusym wrōci żywot tyż nom i koże nom sie meldować przed sobom razym z wami. Dyć wszyjsko to skuli wos, coby łaska, we keryj je pełno wdziynczności ôd wielu, pomnożała sie Bogu ku kwale.

Beztōż sie niy poddowomy, bo chociaż niszczy sie nosz człek zewnyntrzny, to jednak tyn, kery je we pojśrodku, ôdnowio sie z dnia na dziyń. Terŏzki nasze utrŏpiynia to je psinco, a szykujōm ône festelno kwała prziszłego wieku dlŏ nos, kerzy blikomy niy na to co widzialne, ale we to, co niywidzialne. Bo tyż to, co widzialne, przemijŏ, a to co niywidzialne trwŏ na wieki wiekōw.

Wiymy przeca, że kiej nawet zniszczeje nasz przibytek doczesnego zamiyszkaniŏ, bydymy mieć miyszkanie ôd Boga, chałpa niy rynkom ludzkōm wyłōnaczōno, ino porzōndno na wieki we niebie.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *