Niedzielne czytania ze Starego i Nowego Testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

ostrich-1340635_960_720

Czytanie z Ksiyngi proroka Izajasza

Tak gŏdŏ Pōn, keru ôtwar droga bez morze i ściyżka bez festelne wody; kery przekludziōł wozy i konie, ja i sroge wojsko; upadłe już niy stanom, zgaszone, jak knotek ôstali zdmuchniyńci.

Niy spōminejcie tego, co bōło, niy medykujcie ô starych czasach. Dyć Jŏ wyônaczuja rzecz nowo; prawie sie zjōwio. Dyć ij niy poznŏwŏcie? Tyż ôtworza droga na pustyni, ścieżki na bezludziu. Bydōm mie sławić polne zwiyrzŏki, szakale i strusie, bo na pustyni wypuszcza wody i rzyki na ôdludziu, coby mōg sie napić mōj lud wybrany. Lud tyn, kery żech sie utworzōł, bydzie ôsprawiać ô mojij kwale.

Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Filipian

Braty:

Wszyjsko uznŏwōm za strata skuli nojwiynkszyj wartości poznaniŏ Krystusa Jezusa, mojigo Pōna.

Dlŏ Niego wyzuł żech sie ze wszyjskigo i uznŏwom to za abfale, ino co bych mōg pozyskać Krystusa i mōg żech sie w Nim znojś – niy mōm mojij sprowiedliwości, kero pochodzi ze Prawa, a Bożo sprowiedliwoś, kero pochodzi ôd Boga, ôparto na wierze bez Jego poznanie: ta samo moc Jego zmartwycwstanio, jak i udział w Jego ciyrpiyniach – we nadzieji, że jak byda podany na Jego śmierć, dojda jakosik tyż do cołkigo powstanio z martwych.

Niy godom, że już żech do tego doszoł i już żech je doskonały, ale leca, coby tyż chycić, bo i sōm żech zostōł chycōny bez Krystusa Jezusa. 

Braty, jŏ sie niy myśla, że jŏ już to chyciōł, ale to jedno działom: zapōminōm ô tym, co bōło, a festelnie sie sztrekuja ku tymu, co na przodku, leca gipko na meta, po prymijo, bo do tego mie na wiyrch wołŏ Bōg, we Krystusie Jezusie.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

fot.: pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *