Niedzielne czytania ze Starego i Nowego Testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

passion-3111247_960_720

Czytanie z Dziejōw Apostolskich

Jak Piotr prziszoł do chałpy setnika Korneliusza we Cezareji, doł sie do dugszyj gŏdki: „Wiycie, co sie dzioło w cołkij Judeji, co sie zaczło w Galileji, po krzcie, kery głosiōł Jōn. Znŏcie sprawa Jezusa z Nazarytu, kerego Bōg namaściōł Duchym Świyntym i mocom. Beztōż, że Bōg boł s Nim, przeszoł Ôn i dobrze wyłōnaczōł wszyjsko i tako uzdrowiōł tych, co byli pod rzondami diŏbła. 

A my sōm świŏdkami wszyjskigo, co zdziałoł w ziymi żydowskij i w Jeruzalym. Jego to zabiyli – zawiesiyli na drzewie. Bōg wskrzesiōł Go trzecigo dnia i pozowolōł Mu pokŏzać sie nie cołkimu ludowi, ale nom, kere my byli piyrwyj wybrane bez Boga na świŏdkōw, kerzy my s Nim jedli i piyli po Jego zmartwychstōniu.

Ôn nom kŏzoł ôgłosić ludowi i dać świŏdectwo, że Bōg mianowoł Go syńdziōm żywych i umartych. Wszyjske proroki ô tym świadczom, że kożdy, fto w Niego wierzy, bez Jego miano erbnie ôdpuszczynie grzychōw.

Czytanie z Listu Świyntego Pawła Japostoła do Kolosan

Braty:

Jak cuzamyn ze Krystusym powstali żeście z martwych, szukejcie tego co na wiyrchu, kaj przebywŏ Krystus, kery zasiadō po prawicy Boga. Lećcie do tego, co na wiyrchu, a niy do tego co na ziymi.

Dyć żeście umarli i wasze życie je skryte ze Krystusym we Bogu. Jak sie ukŏże Krystus, nasze życie, wtynczŏs, i wy cuzamyn s Nim ukŏżecie sie we kwale.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

fot.: pixabay.com

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *