Niedzielne czytania ze Starego i Nowego Testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

bread-821503_960_720

Czytanie z Piyrszyj Ksiyngi Krōlewskij

Prorok Elijosz poszoł do Sarepty. Jak właziōł do bramōw tego miasta, jedna gdowa zbiyrała tam dlo sia drzewo dlŏ pieca. Zawołoł ja i padoł: „Dej mi prosza trocha wody w gorczku, bo fest mōm pragniynie”. Ôna zaro poszła, coby naloć wody, ale jōm zawołoł i padoł: „Weź prosza dlŏ mie i sznitka chleba!” Na to łona mu pedziała: „Na życie Pona, Boga twego! Już niy mōm chleba – ino goś mōnki we bōnclŏku i trocha ôliwy we beczułce. Prawie zbiyrom trocha chrōściŏ i jak wroca, narychtuja dla sia i dlŏ mojigo synka ôstatni ôbiod. Zjymy go, a potym pomrymy.”

Toż Elijosz jij pedzioł: „Nic sie niy bōj! Idź, wyłōnacz wszyjsko, jak żeś pedziała. Ino nojprzōd narychtuj mi s tego mały placek i prziniyś mi! A dlŏ sia i dlŏ swojigo synka nawarzysz późnij. Bo tak gŏdŏ Pon, Bŏg Izraela: Bōnclŏk mōnki sie niy wyczerpie i beczułka ôliwy sie niy ôprōzni, tak dugo, aże Pon spuści dyszcz na ziym.”

Dyć poszła i zrobiyła, jak ij Elijosz pedzioł, a potym zjŏd ôn, ôna i jeji synek, i tak bŏło kożdy dziyń. Bōnclŏk z mōnkōm sie niy wyczerpoł i beczułka ôliwy sie niy ôprōznioła, jak ôbiecoł Pon bez godka Elijosza.

Czytanie z Listu do Hebrajczykow

Krystus wlŏz niy do świontyni zbudowanyj ludzkimi rynkoma, kero je ino ôdblaskym prawdziwyj świontyni, ale do samych niebiesiow, coby sie za nami wstowiać przed ôbliczym Boga, ani niy beztōż, coby sie wielokroć sōm mioł ôfiarowywać, jak arcykapłon, kery kożdego roku włazi do świontyni z cudzōm krwiōm, bo w takim razie musiołby ciyrpieć wiela razy ôd stworzynia świata. A tymczasym jedyn rŏz ukŏzoł się terŏzki na końcu wiekōw, coby zgładzić grzych bez ôfiara ze samego siebie.

A jak prziszło ludziom rŏz wziōńć i umrzić, potym zaś sōnd, tak Krystus jedyn rŏz boł ôfiarowany dlŏ zgładzynio grzychōw wielu, drugi rŏz ukŏże sie niy skuli grzychu, a dlŏ zbawiyniŏ tych, kerzi na Niego czekajōm.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *