Niedzielne czytania ze Starego i Nowego testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

church-window-795133_960_720

Czytanie z Ksiyngi Powtórzonego Prawa

Mojżysz pedzioł do ludu:

Bydziesz sie boł Pona, Boga swego i zachowywoł wszyjske Jego nakazy i prawa, kere jŏ ci kŏża wypełniać, ciebie, twojim synom i wnukom, po wszyjske dni twojigo żywota, cobyć mōg dugo żyć.

Suchej, Izraelu, i pilnie tego przestrzegej, coby ci sie wiodło i cobyś sie mnożōł, jak ci ôbiecoł Pon, Bŏg twojich ôjcōw, że ci do ziymia ôpływajōnco we mlyko i miōd.

Suchej, Izraelu, Pon je naszym Bogym – ino Pon. Tōż bydziesz pszoł Ponu, Bogu twojimu z cołkigo swego herca, z cołkij swojij duszy, ze wszyjskich swojich sił. Ôstanom we twym hercu te słowa, kere jŏ ci dziś nakŏzuja.

Czytanie z Listu do Hebrajczykow

Mnogo boło kapłanōw poprzednigo Przimierza, bo śmierć niy dŏwała im trwać przi żywocie. Beztōż Tyn, że trwŏ na wieki, mŏ kapłaństwo niyprzemijajonce. Toż zbawić może na wieki tych, kerzy bez Niego przistympujōm do Ôjca, bo porzōnd żyje, coby sie za nami wstawiać. 

Dyć takigo trza nom było arcykapłana: świyntego, niywinnego, niyskalanego, ôddzielonego ôd grzysznikōw, wywyższonego wyżyj niybiosōw, takigo, kery nie musi, jak inksze arcykapłany skłŏdać co dziyń ôfiara nojpiyrw za swoje grzychy, a potym za grzychy ludu. To wyłōnaczoł rŏz a porzōndnie, jak ôfiarowōł samego siebie. Dyć prawo ustanowiōło arcykapłanami ludzi ôbcionżonych słabiznami, zaś słowo przisiyngi, złożonyj po nadaniu Prawa, ustanowiō arcykapłanym Syna doskonałego na wieki.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *