Niedzielne czytania po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

hqdefault

Niedziela Trójcy Świętej

Czytanie ze Ksiyngi Powtōrzōnego Prawa – Pwt 4, 32-34. 39-40

Mojżysz tak pedzioł do ludziow:

Spytej sie prastarych czasōw, kere boły dŏwnij, poczynajōnc ôd dnia, jak Bŏg stworzōł człeka na ziymi, spytej ôd jednego do drugigo końca nieba, czy już kejś dzioły sie take dziwy jak tera abo czy fto słyszoł ô czymś na to podanym? Czy słyszoł jakiś nŏrōd gŏdka Boga z ôgnia, jak tyś słyszoł, i ôstoł przi życiu? Czy Bŏg kejś przōdzi prziszoł i ôbsztalowoł sie jedyn nŏrōd ze inakszych nŏrodōw bez dziwy, cuda, znaki i wojny ciynżkōm rynkom i dźwignionym ramiyniym, strasznymi doznoniami, jak to wszyjsko, co wyłōnaczoł tobie Pon, twōj Bŏg, we Jegipcie na twojich ôczach?

Miarkuj sie dzisiej i wytuplikuj sie w swojim hercu, że Pon je Bogym, a na niebie na wiyrchu i na ziymi na dole niy ma inkszego. Pilnuj Jego praw i nakŏzow, kere jŏ ci dzisiej kŏża suchać; coby ci sie dobrze wiodło i twojim synom po tobie; cobyś przedłużoł swoje roki na ziymi, kero ci na wieki wiekōw dŏwŏ Pon, twōj Bŏg.

Czytanie ze Listu Świyntego Pawła Japostoła do Rzymion-Rz 8, 14-17

Bracia:

Wszyjscy Ci, kerych prowadzi Boży Duch, sōm Bożymi synami. Dyć niy erbliście przeca ducha niywolnikow, by sie juzaś strachać, ale erbliście Ducha usynowiynia, bez toż mogymy wołać „Abba, Ôjcze!”

Sōm Duch spōmŏgŏ naszego ducha swojim świŏdectwym, że my sōm dzieckami Bożymi. A jak my sōm dzieckami, to przeca tyż erbnymy, erbnymy po Bogu, tak samo, jak Chrystus; skuli tego, że cuzamyn s Nim ciyrpiymy, toż tyż coby cuzamyn s Nim bydymy radować sie kwałōm.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/ tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *