Niedzielne czytania Starego i Nowego Testamentu po śląsku

Autor: Anna Jurzyca

IMG_8362

Czytanie ze Ksiyngi Powtōrzōnego Prawa Pwt 5,12-15   

Tak gŏdŏ Pon:
„Bydziesz dŏwoł pozōr na szabat, co by go świyncić, jak ci nakŏzoł Pon, Bŏg twōj. Szejś dni bydziesz tyroł i robiōł twoja robota, a dziyń siódmy je szabatym Pona, Boga twojego.
Niy bydziesz sie chytoł żŏdnyj roboty ani ty, ani twōj syn, ani twōj cera, ani twōj suga, ani twoja sużōnco, ani twōj wōł, ani twōj ôsioł, ani inkszo gowiydź, ani przibysz, kery je u cia we twojich bramach; coby sie ôdpoczli twōj niywolnik i twoja niywolnica tak, jak i ty.
Pamiyntej, żeś boł niywolnikym w ziymi jegipskij i wykudzioł cie ôd nich Pon, Bŏg twōj, rynkom ciynżkōm i festelnym ramiyniym: bez toż nakŏzoł ci Pon, Bŏg twōj, dŏwać pozōr na szabat”.

Czytanie ze Drugigo Listu Świyntego Pawła Japostoła do Koryntian 2 Kor 4,6-11

Bracia:
Bŏg, kery rozkŏzoł ćmokowi, coby zajaśnioł świotłym, blynduje w naszych hercach, coby ôświycić nos jasnościom poznonio kwały Bożyj na ôbliczu Jezusa Krystusa.
Trzymomy zaś tyn skarb we glinianych naczyniach, coby ze Boga boła ta przeôgromniasto moc, a niy z nos. Porzōnd znoszymy ciyrpiynia, dyć niy poddŏwōmy sie zwontpiyniu; żyjymy we biydzie, dyć niy wajōmy; znoszymy prześladowania, dyć niy czujymy sie sami; ôbalajōm nos na ziym, dyć niy ginymy. Porzōnd noszymy w ciele naszym konanie Jezusa, coby życie jezusa ôbjawioło sie w naszym ciele.
Dyć porzōnd my, kere żyjymy, som my wydawani na śmierć skuli Jezusa, coby życie Jezusa ôbjawioło sie w naszym śmiertelnym ciele.

Autorem tłumaczenia jest Andrzej Cichoń. Autor pisze o sobie tak: Kiedyś zastanawiałem się, czy po ślōnsku można jedynie opowiadać dowcipy i tworzyć kabarety. Pomyślałem sobie, że my Ślązacy jesteśmy też poważnymi ludźmi. Z czasem myśl przekształciła się w czyn i co niedzielę po powrocie z kościoła na swoim blogu – https://andrzej-aci.blogspot.com/tłumaczyłem Ewangelię na śląski. Gdy zaczynałem tę przygodę z Ewangelią i śląskim językiem, nie wiedziałem, że tym samym, bardziej profesjonalnie zajmuje się p. Gabriel Tobor. Dziś piękne wydanie Nowego Testamyntu po Ślonsku zdobi również moją półkę. Można jednak pójść dalej i mam nadzieję dotrzymywać, na gościnnych łamach Radia Piekary, towarzystwa tłumaczeniu Ewangelii, poprzez cotygodniowe wersje pozostałych mszalnych czytań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *