Kino dla ducha

unnamed-2

Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem? "Młody Mesjasz" to...